środa, 19 grudnia 2018. Imieniny Beniaminy, Dariusza, Gabrieli

Gmina musi rozwijać się we wszystkich kierunkach w taki sposób, żeby każdy mieszkaniec mógł na tym skorzystać

Autor zdjęcia: archiwum UG

Stabilny i zrównoważony rozwój gmin jest dla wójtów nie lada wyzwaniem. Stając w obliczu wielu problemów finansowych i społecznych, niejednokrotnie muszą podejmować trudne decyzje.

Najważniejszą rzeczą w zarządzaniu gminą jest to, by działania prowadzone były jednocześnie na wielu płaszczyznach, uwzględniając przede wszystkim potrzeby jej mieszkańców. Wójt i Rada Gminy Iłowo-Osada szczególnie dbają o to, żeby podczas swojej kadencji zrobić jak najwięcej. Szukać i znajdować środki na kolejne projekty i realizację planów, które znacząco wpłyną na jakość życia mieszkańców. Nie zawsze jest to łatwe, ale determinacja przynosi efekty. Widać to doskonale, gdyż na terenie całej gminy rozpoczęto wiele długo oczekiwanych inwestycji. Inne zostały już zakończone. Gmina dużą uwagę zwraca jednocześnie na szkolnictwo, pomoc socjalną, bezpieczeństwo i ochronę zdrowia.

Priorytet to rozwój gminy
Wszystkie działania na terenie gminy to efekt pracy zespołowej i konstruktywnej współpracy z mieszkańcami i Radą Gminy, a także duża merytoryczna rola pracowników urzędu. W godzinach urzędowania, mieszkańcy mogą przychodzić z każdą sprawą. — Postawiliśmy na rozwój miejsc do spotkań, rekreacji i integracji mieszkańców oraz poprawę estetyki oraz wizerunku Iłowa i całej gminy. Tak tworzymy pozytywne relacje między mieszkańcami. Budujemy urządzenia do zewnętrznego treningu siłowego, tworzymy tereny parkowe wraz z placami zabaw w poszczególnych sołectwach. Naprawdę dużo się dzieje w tym temacie — mówi wójt Sebastian Cichocki. Zagospodarowano już centra poszczególnych wsi. Wybudowano strategiczne drogi i chodniki. Wzbogacono przestrzeń publiczną poprzez montaż ławek, koszy i kwiatów. To dla rodzin przestrzeń do życia, rozmów i miłego spędzenia czasu w zadbanym otoczeniu.

Wysokie tempo rozwoju
Gmina osiągnęła wysoką skuteczność w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych, zarówno tych krajowych jak i unijnych. Dzięki nim jest możliwość powiększenia zakresu działań na całym obszarze administracyjnym. W tym celu powstał Referat Rozwoju Inwestycji i Promocji, który monitoruje rządowe projekty i dostosowuje wnioski do aktualnych wymogów. — Złożyliśmy już pięć wniosków o dofinansowanie unijne (do RPO i PROW). Otrzymaliśmy prawie 900 tys. zł na długo oczekiwaną modernizację drogi Narzym ul. Dworcowa - ul. Kolonia. Ciągle monitorujemy też ministerialne i rządowe programy rozwoju dla gmin. Narzuciliśmy sobie duże tempo inwestycji. Widać to po budżecie, w którym jest na nie zapewnione prawie 4 mln zł. Gmina mocno ruszyła do przodu i takie tempo będziemy utrzymywać w przyszłości — wyjaśnia wójt.

Wiele działań na rzecz bezpieczeństwa
W związku z sygnałami mieszkańców w sprawie braku zatok autobusowych w pasie drogi wojewódzkiej nr 544, gmina wystąpiła do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie z wnioskiem o ich wybudowanie. Ponadto, w ramach przedmiotowej sprawy, odbyło się kilka spotkań z dyrektorem ZDW w Olsztynie Waldemarem Królikowskim. Rozmowy okazały się skuteczne. Nowe perony przystankowe na skrzyżowaniu Brodowo-Narzym, Narzym Kolonia i Mansfeldy-Gajówki zostały wykonane. Ponadto, wspólnie z Powiatem Działdowskim rozpoczęto budowę zatok autobusowych w miejscowościach Brodowo i Wierzbowo. Dzięki tej inwestycji wydatnie poprawi się bezpieczeństwo pieszych, w szczególności dzieci dojeżdżających do szkoły oraz estetyka przydrożnych przystanków. Wykonana zostanie też zatoka autobusowa w Narzymiu przy ul. Dworcowej. Zakończyły się również remonty dróg gminnych. Zakres prac remontowych obejmował ułożenie nawierzchni asfaltowej w Iłowie-Osadzie na ul. Janowskiej, ul. Sienkiewicza i ul. Wł. Łokietka, oraz w Mławce (dwie drogi gminne, stanowiące dojazd do istniejących wiaduktów kolejowych) i w sołectwie Białuty (etap I tzw. "kaszary"). Realizując potrzeby wskazywane przez mieszkańców rozszerzono monitoring, obejmując ul. Kraszewską - zmodernizowany staw i ścisłe centrum Iłowa. Rozbudowano monitoring na stadionie sportowym przy ul. Akacyjnej oraz na placu zabaw. Zamontowane kamery zapisują obrazy przez 24 godziny na dobę i mają służyć poprawie bezpieczeństwa ludzi, jak i ograniczyć akty wandalizmu na nowo zainstalowanych obiektach. Gmina zainwestowała także w oświetlenie drogowe w miejscach newralgicznych, zgłaszanych przez mieszkańców oraz rozbudowała sieć wodociągową i kanalizacyjną w Iłowie i Wierzbowie. Wykonany został także parking dla interesantów przy Urzędzie Gminy.

Dbamy o szkoły, przedszkola i świetlice
Remont w przedszkolu w Białutach. Prace obejmowały wymianę pokrycia dachowego, wykonanie nowych kominów i schodów. Zakupiono nowe meble, szatnie, krzesełka i stoliki, sprzęt komputerowy i wyposażenie dydaktyczne, niezbędne do funkcjonowanie tej placówki. W przedszkolu znajdują się pomieszczenia dla nauczycieli, kącik zabaw, blok kuchenny, szatnia dla dzieci wraz z poczekalnią i toaleta. — W kwietniu wystosowałem też wniosek do Ministerstwa Edukacji Narodowej o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4 proc. rezerwy w roku 2016 z tytułu wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych — dodaje wójt. Środki te gmina już otrzymała. Wymienione zostały także komputery w pracowni informatycznej w Zespole Szkół nr 2 w Narzymiu. Dotychczasowy sprzęt miał ok. 14 lat i jego wartość użytkowa była niewystarczająca do potrzeb programowych. Ponadto z uwagi na częste awarie niezbędna była jak najszybsza wymiana urządzeń. 11 nowoczesnych laptopów godnie zastąpiło obecne, wysłużone komputery stacjonarne. Wyremontowano także parkiet w sali gimnastycznej w Iłowie, świetlice i budynek GOKiS-u w Białuchach i Iłowie. Rada Gminy utworzyła fundusz stypendialny dla najzdolniejszych uczniów z terenu gminy. Jest to finansowe wsparcie, by umożliwić najlepszym, dalsze rozwijanie swoich talentów i umiejętności.

Jedyne w powiecie profilaktyczne badania USG skierowane dla dzieci z naszej gminy. Akcja „Nie nowotworom u dzieci”.

Dużym osiągnięciem jest umowa, jaką udało się podpisać z Fundacją Ronalda McDonalda z siedzibą w Warszawie na przeprowadzenie profilaktycznych badań USG dla około 72 dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat, z terenu gminy Iłowo-Osada. Badania będą wykonywane w dniach 4 i 5 października 2016r. Są on bezpieczne, bezbolesne i bezpłatne. Badania są realizowane według standardów medycznych, określonych dla tej grupy wiekowej przez Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne i wykonywane przez doświadczonych lekarzy radiologów przy użyciu nowoczesnego sprzętu.
— Wyremontowaliśmy schody do ośrodka zdrowia i drzwi wejściowe do placówki rehabilitacyjnej. Poczyniłem także starania, by pozyskać do zasobów służby zdrowia lekarza stomatologa. W gminie od jakiegoś czasu nie ma dentysty, który świadczyłby usługi w ramach umowy z NFZ. Podjąłem więc rozmowy z różnymi placówkami, które zaowocowały tym, że w niedalekiej przyszłości gabinet dentystyczny powstanie w naszym ośrodku zdrowia — oznajmia wójt.

Ścisła współpraca z sołtysami
Dzięki funduszom sołeckim można zaobserwować pozytywne zmiany we wszystkich miejscowościach gminy. Poprzez racjonalnie wydatkowane środki powstają place zabaw, ogródki jordanowskie, skwery, chodniki, remontowane są świetlice wiejskie oraz oczyszczane są zbiorniki wodne. Kolejną inwestycją, często powtarzającą się w składanych wnioskach, była potrzeba doposażenia lub utworzenia placu zabaw. Obecnie zainwestowano w place zabaw w sołectwach: Narzym, Janowo, Gajówki, Brodowo, Mławka. Stanęły nowe słupy ogłoszeniowe w Iłowie i tablice informacyjne w sołectwach. Dzięki dobrej komunikacji z sołtysami, którzy często zwracają uwagę na problemy najbardziej potrzebujących rodzin, gmina nawiązała współpracę z Bankiem Żywności i PCK w Działdowie. Dzięki temu jest możliwość przekazania im żywność, owoców oraz wyprawek dla dzieci.

Gminne jednostki OSP zostaną doposażone
Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie pozytywnie rozpatrzył wniosek złożony przez Gminę Iłowo-Osada, w sprawie doposażenia naszych ochotniczych straży pożarnych w specjalistyczny sprzęt chroniący życie i zdrowie strażaków. Dzięki dofinansowaniu trzy mobilne jednostki z Iłowa, Białut i Narzymia otrzymają nowe hełmy strażackie, latarki, sygnalizatory bezruchu, rękawice ochronne, ubrania koszarowe, ubrania specjalne i ubrania do usuwania szerszeni. Remont przeszła także remiza strażacka, gdzie wymieniono pokrycie dachowe oraz pomieszczenia wewnątrz budynku.

Gmina bardzo się zmieniła - na lepsze
— Chciałbym, żeby wszystkie plany związane z rozwojem gminy się zrealizowały. Gmina już zaczęła się zmieniać. Budujące jest to, że mieszkańcy są zadowoleni, a to najbardziej motywuje do dalszego działania — dodaje na koniec wójt Gminy Iłowo-Osady Sebastian Cichocki.
Czytaj e-wydanie
Podziel się informacją: Pochwal się tym, co robisz. Pochwal innych. Napisz, co Cię denerwuje. Po prostu stwórz swoją stronę na naszym serwisie. To bardzo proste. Swoją stronę założysz TUTAJ ". Szczegółowe informacje o tym czym jest profil i jak go stworzyć: kliknij
Problem z założeniem profilu? Potrzebujesz porady, jak napisać tekst? Napisz do mnie. Pomogę: Igor Hrywna
Polub nas na Facebooku:

Zobacz także

Zagraj w GRY.wm.pl

  • Goodgame Empire
  • Goodgame Big Farm
  • Goodgame Poker
  • Shadow Kings - The Dark Ages